Voorwaarden

Welkom bij euro-autos.com (website van Autostock B.V.). We hopen dat u het nuttig vindt. Door onze website of inhoud daarvan (samen "TC") te bezoeken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden ("TOU"), laatst bijgewerkt op 12 Oktober 2020.

LICENTIE. Als u 18 jaar of ouder bent, verlenen wij u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-toewijsbare, niet-publiceerbare licentie voor toegang tot TC in overeenstemming met de TOU; toegang zonder vergunning is ongeautoriseerd. U stemt ermee in geen inhoud van TC te licentiëren, distribueren, afgeleide werken te maken, weer te geven, te verkopen of te "framen", met uitzondering van inhoud die u maakt en deelt met vrienden / familie. U verleent ons een eeuwigdurende, onherroepelijke, onbeperkte, wereldwijde, volledig betaalde / sublicentieerbare licentie voor het gebruiken, kopiëren, uitvoeren, weergeven, distribueren en afgeleide werken maken van inhoud die u plaatst.

GEBRUIK. U stemt ermee in geen software te gebruiken of aan te bieden (behalve voor algemene webbrowsers en e-mailclients, of software die uitdrukkelijk door ons in licentie is gegeven) of services die interacteren of samenwerken met TC, bijv. voor downloaden, uploaden, plaatsen, markeren, e-mailen, zoeken of mobiel gebruik. Robots, spiders, scripts, scrapers, crawlers, etc. zijn verboden, evenals misleidende, ongevraagde, onwettige en / of spam-berichten / e-mail. U stemt ermee in geen persoonlijke en / of contactgegevens ("PI") van gebruikers te verzamelen.

MET MATE. U stemt ermee in dat we TC-toegang en gebruik naar eigen goeddunken kunnen matigen, b.v. door blokkeren (bijv. IP-adressen), filteren, verwijderen, vertraging, weglating, verificatie en / of toegang / account / licentie-beëindiging. U stemt ermee in (1) deze moderatie niet te omzeilen, (2) wij zijn niet aansprakelijk voor het modereren, niet modereren of representaties met betrekking tot modereren, en (3) niets wat wij zeggen of doen doet afstand van ons recht om te modereren, of niet.

VERKOOP. U machtigt ons om TC-kosten in rekening te brengen. Tenzij anders vermeld, zijn de kosten in Amerikaanse dollars; belasting is extra. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn vergoedingen niet restitueerbaar, zelfs voor berichten die we verwijderen. We kunnen aankopen weigeren, waardoor uw account kan worden geblokkeerd.

DISCLAIMER. VELE JURISDICTIES HEBBEN WETGEVINGEN DIE CONSUMENTEN EN ANDERE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BESCHERMEN, DIE HUN MOGELIJKHEID ZAKEN VAN BEPAALDE RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TE BEPERKEN. WIJ RESPECTEREN DERGELIJKE WETGEVING; HIERIN ZAL NIET VAN RECHTEN OF VERANTWOORDELIJKHEDEN WORDEN AFGEWEZEN DIE NIET kunnen WORDEN AFGEWEZEN.

Voor zover wettelijk toegestaan, (1) doen we geen belofte met betrekking tot TC, de volledigheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, correctheid, veiligheid of betrouwbaarheid; (2) uw toegang en gebruik zijn op eigen risico en TC wordt geleverd "ZOALS HET IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR"; (3) wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit (a) gebruikersinhoud; (b) gebruikersgedrag, b.v. illegaal gedrag; (c) uw TC-gebruik; of (d) onze verklaringen; (4) WIJ EN ONZE OFFICIEREN, BESTUURDERS, WERKNEMERS ("MC ENTITIES"), WIJZEN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING AF; (5) CL ENTITEITEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE OF ENIG VERLIES (BIJV. VAN WINST, ONTVANGSTEN, GEGEVENS OF GOODWILL); (6) IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID MEER DAN $ 100 OVERSCHRIJDEN OF WAT U ONS IN HET EERSTE JAAR HEBT BETAALD.

Claims. U stemt ermee in (1) elke claim, oorzaak van actie of geschil ("Claim") die voortvloeit uit of verband houdt met de TOU of uw TC-gebruik wordt beheerst door de wetgeving van Nederland ("NL"), ongeacht uw locatie of een conflict of keuze van wet principe; (2) Claims moeten uitsluitend worden afgehandeld door de staats- of federale rechtbank in Amstelveen, NL (behalve dat we overal een gerechtelijke oplossing kunnen vragen); (3) om zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van genoemde rechtbanken; (4) elke claim moet worden ingediend uiterlijk 1 jaar nadat deze is ontstaan ​​of voor altijd is uitgesloten; (5) geen collectieve actie tegen TC-entiteiten in te stellen of eraan deel te nemen; (6) (behalve overheidsinstanties) om TC-entiteiten te vrijwaren voor schade, verlies en onkosten (bijvoorbeeld juridische kosten) die voortvloeien uit claims met betrekking tot uw TC-gebruik; (7) u bent aansprakelijk voor TOU-inbreuken door gelieerde ondernemingen (bijv. Marketeers) die door u zijn betaald, direct of indirect (bijv. Via een gelieerd netwerk); en (8) om ons te betalen voor het overtreden of ertoe brengen van anderen om het gedeelte "GEBRUIK" te overtreden, niet als een boete, maar als een redelijke schatting van onze schade (werkelijke schade is vaak moeilijk te berekenen): $ 0,10 per serververzoek, $ 1 per post, e-mail, vlag of account gemaakt, $ 1 per verzameld PI-item en $ 1000 per softwaredistributie, gemaximeerd op $ 2500 per dag.

MISC. Gebruikers die aan voorafgaande schriftelijke licenties voldoen, hebben daardoor toegang tot TC totdat de autorisatie is beëindigd. Anders is dit de exclusieve en volledige overeenkomst tussen ons. Als een TOU-termijn niet afdwingbaar is, blijven andere voorwaarden onaangetast. Als TOU-vertalingen conflicteren met de Engelse versie, worden de Engelse besturingselementen gebruikt. Zie Privacybeleid voor hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en delen.