Privacy

Dit beleid beschrijft hoe gegevens over u worden gebruikt wanneer u onze websites en services (samen "Autostock B.V.") bezoekt of met ons communiceert. Als we deze bijwerken, zullen we de datum herzien, kennisgevingen plaatsen op Autostock B.V. als wijzigingen materieel zijn, en / of uw toestemming verkrijgen zoals vereist door de wet.

1. Bescherming van uw privacy

    We nemen voorzorgsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van gegevens over u te voorkomen.
    We voeren geen advertenties uit, behalve de advertenties die door onze gebruikers zijn geplaatst.
    We delen uw gegevens niet met derden voor marketingdoeleinden.
    We doen niet aan cross-marketing- of linkverwijzingsprogramma's.
    We gebruiken geen volgapparatuur voor marketingdoeleinden.
    We sturen u geen ongevraagde communicatie voor marketingdoeleinden.
    We doen niet aan affiliate marketing (en verbieden dit op Autostock B.V.).
    We bieden e-mailproxy- en relayservices om ongewenste e-mail te verminderen.
    Lees het privacybeleid van sites van derden waarnaar gelinkt is door Autostock B.V.

2. Gegevens die we gebruiken om onze diensten te leveren / verbeteren en / of fraude / misbruik te bestrijden:

    gegevens die u op of via Autostock B.V. plaatst en / of ons rechtstreeks of via andere sites stuurt
    creditcardgegevens, die via een beveiligingsprotocol (bijvoorbeeld SSL) aan betalingsverwerkers worden doorgegeven.
    gegevens die u verstrekt of verstrekt (bijv. naam, adres, e-mail, telefoon, fax, foto's, btw-nummer).
    webloggegevens (bijv. bekeken webpagina's, toegangstijden, IP-adres, HTTP-headers).
    gegevens verzameld via cookies (bijv. zoekgegevens en "favorieten" -lijsten).
    gegevens over uw apparaat (en) (bijvoorbeeld schermgrootte, DOM lokale opslag, plug-ins).
    gegevens van derden (bijv. telefoontype, geografische locatie via IP-adres).

3. Gegevens die we opslaan

    We bewaren gegevens zoals nodig voor onze zakelijke doeleinden en / of zoals wettelijk vereist.
    We doen te goeder trouw inspanningen om gegevens veilig op te slaan, maar kunnen geen garanties geven.
    U kunt toegang krijgen tot bepaalde gegevens over u en deze bijwerken via uw accountaanmelding.

4. Omstandigheden waarin we gebruikersgegevens kunnen vrijgeven:

    aan leveranciers en serviceproviders (bijv. betalingsverwerkers) die namens ons werken.
    om te reageren op dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures.
    om onze rechten, eigendommen of veiligheid, of die van gebruikers van Autostock B.V. of het grote publiek te beschermen.
    met uw toestemming (bijvoorbeeld als u ons toestemming geeft om gegevens met andere gebruikers te delen).
    in verband met een fusie, faillissement of verkoop / overdracht van activa.
    in geaggregeerde / samenvattende vorm, waar het redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om u te identificeren.

Internationale gebruikers - door toegang te krijgen tot Autostock B.V. of door ons gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij gegevens die wij verzamelen, zoals hier beschreven of aan u gecommuniceerd, mogen gebruiken en bekendmaken, deze buiten uw eigen rechtsgebied verzenden en op servers in de Verenigde Staten opslaan. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@euro-autos.com.